Прикордонний контроль

 • Порядок перетинання Державного кордону України громадянами України Порядок перетинання Державного кордону України громадянами України

  Перетинання кордону громадянами України здійснюється через пункти пропуску після проходження ними усіх видів контролю, передбачених діючим законодавством нашої держави. Прикордонний контроль передбачає перевірку у громадян паспортів, огляд транспортних засобів, вантажів та іншого майна і пропуск їх через державний кордон.

  Для прикордонного контролю громадяни подають посадовій особі пункту пропуску Державної прикордонної служби України паспорти, а у разі потреби й інші документи, передбачені відповідними міжнародними договорами України, які дають право на перетинання державного кордону. 

  До таких документів належать: 

  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон; 
  • дипломатичний паспорт; 
  • службовий паспорт; 
  • посвідчення члена екіпажу; 
  • посвідчення особи моряка; 
  • проїзний документ дитини (далі за текстом – паспорт), а також інші документи на право перетинання кордону, передбачені діючим законодавством та міжнародними угодами України. 

  У ході перевірки паспортів посадові особи Державної прикордонної служби України з'ясовують наявність обмежуючих обставин, за яких громадянину може бути тимчасово відмовлено у виїзді з України, а у разі потреби проводять опитування громадян, які прямують через державний кордон, для з'ясування питань, пов'язаних з їх пропуском через державний кордон.

  При наявності обмежуючих обставин, за яких громадянину може бути тимчасово відмовлено у виїзді з України, а саме якщо: 

  • він обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю; 
  • діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобов'язання; 
  • проти нього порушено кримінальну справу; 
  • він засуджений за вчинення злочину; 
  • він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням; 
  • він свідомо сповістив про себе неправдиві відомості; 
  • він підлягає призову на строкову військову службу; 
  • на нього подано цивільний позов до суду; 
  • він за вироком суду визнаний особливо небезпечним рецидивістом чи перебуває під адміністративним наглядом міліції,-

  паспорт у громадянина може бути тимчасово затримано або вилучено посадовою особою Державної прикордонної служби України. 

  За умов втрати громадянами України паспорта за межами України необхідно заявити про це компетентним органам країни перебування для отримання довідки, що підтверджує заяву про втрату паспорта. Після цього необхідно звернутися в консульський заклад України у країні перебування для отримання посвідчення для повернення в Україну. 

  Громадянину України ні за яких обставин не може бути відмовлено у в’їзді в Україну.

 • Порядок перетинання Державного кордону України громадянами країн СНД та їхніми дітьми Порядок перетинання Державного кордону України громадянами країн СНД та їхніми дітьми

  Згідно з постановою Кабінету Міністрів України “Про порядок в’їзду в Україну громадян держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав” від 6 травня 2001 року № 426 з 1 січня 2002 року громадяни держав – учасниць СНД в’їжджають в Україну, виїжджають з України та прямують транзитом через її територію без віз на підставі паспортного документа для виїзду за кордон, передбаченого законодавством України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України. 

  Водночас згідно з міжурядовими угодами України про взаємні поїздки громадян використовуються внутрішні паспорти з: 

  • Республікою Білорусь – “Угода про безвізовий в’їзд громадян України в Республіку Бєларусь і громадян Республіки Бєларусь в Україну” від 17 грудня 1992 року; 
  • Російською Федерацією – “Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації” від 16 січня 1997 року; 

  Згідно із статтею 1 Угоди про безвізовий в’їзд громадян України в Республіку Білорусь і громадян Республіки Білорусь в Україну, в якій визначено, що „громадяни однієї Сторони мають право в’їжджати, виїжджати і пересуватися по території другої Сторони при наявності дійсних документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство”, відповідно до статті 5 Закону України „Про громадянство України” до документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, належать:
   
  • паспорт громадянина України; 
  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон; 
  • проїзний документ дитини; 
  • дипломатичний паспорт; 
  • службовий паспорт; 
  • посвідчення особи моряка; 
  • посвідчення члена екіпажу; 
  • посвідчення особи на повернення в Україну.

 • Порядок перетинання державного кордону неповнолітніми громадянами України Порядок перетинання державного кордону неповнолітніми громадянами України

  Нормативно-правова база:

  • Цивільний кодекс України. Стаття 313. Право на свободу пересування. Фізична особа, яка не досягла шістнадцяти років, має право на виїзд за межі України лише за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальників та в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені ними;
  • Правила перетинання державного кордону громадянами України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.95 № 57 (у редакції постанови Кабінету міністрів України від 25.08.2010 № 724).

  Відповідно до п. 3 цих Правил виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за згодою обох батьків (усиновлювачів) та в їх супроводі або в супроводі осіб, уповноважених ними, які на момент виїзду з України досягли 18-річного віку.

  Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється:

  1. За нотаріально посвідченою згодою батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі.

  2. Без нотаріально посвідченої згоди одного з батьків:

  • якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та відсутній у пункті пропуску;
  • якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон громадянин України, який не досяг 16-річного віку, або у проїзному документі дитини є відповідний запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на консульський облік у дипломатичному представництві України за кордоном;
  3. У разі пред'явлення документів або їх нотаріально посвідчених копій:

  • свідоцтва про смерть другого з батьків;
  • рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;
  • рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;
  • рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;
  • рішення суду про надання дозволу на виїзд за межі України громадянина, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;
  • довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері).
  Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі осіб, які уповноважені обома батьками, здійснюється за нотаріально посвідченою згодою обох батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі.

  Виїзд з України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 16-річного віку, здійснюється:

  • які проживають (перебувають) у закладах охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі, - у разі пред'явлення нотаріально посвідченої згоди керівника цього закладу та у супроводі уповноваженої ним особи;
  • які влаштовані на виховання та спільне проживання до прийомної сім'ї, - у разі пред'явлення оригіналу договору про влаштування дитини до прийомної сім'ї або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі прийомних батьків або одного з них;
  • які влаштовані на виховання та спільне проживання до дитячого будинку сімейного типу, - у разі пред'явлення оригіналу договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі батьків-вихователів або одного з них;
  • які перебувають під опікою, піклуванням за рішенням органів опіки та піклування, - у разі пред'явлення оригіналу рішення про встановлення опіки (піклування) або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі опікуна або піклувальника;
  • які перебувають під опікою, піклуванням за рішенням суду, - у разі пред'явлення рішення суду про встановлення опіки (піклування) або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі опікуна або піклувальника;
  • які відповідно до договору про патронат передані органом опіки і піклування на виховання в сім'ю іншої особи (патронатного вихователя) до досягнення дитиною повноліття - у разі пред'явлення оригіналу зазначеного договору, посвідченого підписом уповноваженої особи відповідної місцевої держадміністрації або міської (за винятком міст районного значення) ради, скріпленим гербовою печаткою, або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі патронатного вихователя.

  Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з прийомних батьків, батьків-вихователів здійснюється за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з них відсутній у пункті пропуску через державний кордон.

  Виїзд з України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 16-річного віку, попередньо повинен бути погоджений із службою у справах дітей відповідної місцевої держадміністрації або міської (за винятком міст районного значення) ради у порядку, визначеному Мінсім'ямолодьспортом.

  Виїзд з України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 16-річного віку, після їх усиновлення іноземцями здійснюється у супроводі батьків-усиновлювачів у разі пред'явлення рішення суду про усиновлення або його нотаріально засвідченої копії.
   


  Особливості виїзду дітей


  • До Російської Федерації: відповідно до Угоди між Урядом України та Російської Федерації про умови взаємних поїздок громадян діти – громадяни України до 16 років можуть перетинати державний кордон за наявності свідоцтва про народження;
  • до Республіки Білорусь: діти – громадяни України можуть перетинати державний кордон за наявності проїзного документа дитини, або за паспортом громадянина України для виїзду за кордон батьків, у який вони вписані, і прямують разом з ними.

 • Порядок перетинання кордону іноземними громадянами та особами без громадянства Порядок перетинання кордону іноземними громадянами та особами без громадянства

  Іноземні громадяни та особи без громадянства (далі за текстом – іноземці) в’їжджають в Україну, виїжджають з України та прямують транзитом її територією за паспортними документами і за наявності відповідної української візи, якщо інший порядок не передбачено міжнародними договорами та не встановлено законодавством України.

   Візи оформляються лише у дипломатичних та консульських закладах за кордоном. Громадяни країн, де відсутні дипломатичні представництва чи консульські установи України, оформлюють візи в будь-якій іншій сусідній країні, де є такі представництва.

  Водночас, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 1999 р. № 228 (зі змінами, внесеними згідно з постановами КМУ від 29 березня 2003 р. № 410 та від 28 липня 2003 р. № 1168 „Про порядок оформлення дозволів для в’їзду в Україну”) „ громадянам країн – членів Європейського Союзу, Канади, Сполучених Штатів Америки, Турецької Республіки, Швейцарської Конфедерації та Японії, які в’їжджають в Україну з метою туризму, може бути оформлено у міжнародних аеропортах „Сімферополь”, „Одеса”, Одеському морському торговельному порту дозвіл на в’їзд в Україну терміном до 14 діб за наявності документів, що підтверджують туристичний характер поїздки”.

  Водночас, в'їзд в Україну та виїзд з України не дозволяється на підставах, установлених статтями 25 і 26 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" ( 3929-12 ). Іноземцю та особі без громадянства може бути відмовлено з підстав, передбачених законами України, у в'їзді в Україну за результатами співбесіди, яка проводиться в пункті пропуску через державний кордон посадовою особою Державної прикордонної служби України.
   
  У разі наявності підстав, передбачених частиною другою статті 25 зазначеного Закону, у паспортному документі іноземця та особи без громадянства посадовими особами Державної прикордонної служби України або органів внутрішніх справ ставиться штамп "Заборонено в'їзд в Україну терміном на...". Цей термін встановлюється органом внутрішніх справ, Служби безпеки або Державної прикордонної служби залежно від обставин і характеру правопорушення від шести місяців до п'яти років. Якщо ці підстави продовжують існувати, термін може бути продовжено зазначеним органом.
   
  Транзитний проїзд іноземців через територію України дозволяється за наявності української візи, візи країни призначення та інших документів, що підтверджують транзитний характер поїздки. Транзитним проїздом вважається перебування в Україні в межах часу, визначеному у проїзному квитку, протягом терміну, необхідного для фактичного перетинання території України відповідним видом транспорту.

  У випадку вимушеної зупинки іноземця на території України у зв’язку з надзвичайними обставинами (хвороба, ремонт транспортного засобу тощо) термін перебування може бути продовжено органом внутрішніх справ (міліцією) за місцем зупинки. Транзитний проїзд автомобільним транспортом здійснюється лише дорогами категорій “М” чи “А”.
   
  Іноземці  та  особи  без  громадянства, які перебувають в Україні, зобов'язані мати паспортний документ, яким є документ, що підтверджує  громадянство іноземця  та особи без громадянства або посвідчує  особу  без  громадянства, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, дає право виїзду за  кордон і визнаний Україною.
   
  Іноземці та особи без громадянства, які тимчасово перебувають в Україні зобов'язані в порядку, що визначається Кабінетом-Міністрів-України,-зареєструвати-свої  паспортні документи,  і  виїхати  з  України  після закінчення відповідного терміну-перебування.
   
  Якщо  іноземці  та  особи  без  громадянства,  які  тимчасово перебувають в Україні, змінюють місце проживання, вони зобов'язані повідомити про це органи внутрішніх справ, у яких зареєстровано їх паспортні-документи. 
   
  Про втрату на території України паспортного документа іноземець та особа без громадянства повинні негайно письмово повідомити орган внутрішніх справ, який на прохання іноземця та особи без громадянства зобов'язаний видати йому про це довідку та надіслати відповідне повідомлення в Адміністрацію Державної прикордонної служби.

  Після отримання у дипломатичному представництві чи консульській установі своєї країни паспортного документа на підставі особистої заяви іноземця та особи без громадянства та клопотання приймаючої сторони органом внутрішніх справ вирішується питання про продовження терміну перебування іноземця та особи без громадянства в Україні чи виїзду з України.
   
  Паспортний  документ  іноземця та особи без громадянства обов'язково вилучається, якщо він підроблений, фальсифікований або оформлений  для іншої  особи,  а також коли іноземця та особу без громадянства-засуджено за вчинення  злочину  -  до  відбування покарання або звільнення від покарання.
   
  На час затримання паспортного документа іноземцю та особі без громадянства-паспортною-службою-органу-внутрішніх-справ оформлюється тимчасовий  дозвіл  на  перебування в Україні, форма якого затверджується Міністерством внутрішніх справ.
   
  Особи, винні в порушенні (чи при спробі порушення) кордону або правил прикордонного контролю і режиму в пунктах пропуску через кордон, а також у незаконному переміщенні (чи спробі переміщення) через кордон вантажів, товарів чи інших предметів, а також у випадку інших порушень діючого законодавства України про кордон, - несуть кримінальну, адміністративну відповідальність згідно з діючим законодавством України.
   
  Іноземцю та особі без громадянства, який порушує законодавство України, якщо ці порушення не передбачають адміністративної або кримінальної відповідальності, може бути скорочено визначений йому термін перебування в Україні.
   
  Такий  термін  може  бути  також  скорочено,  якщо в іноземця  та  особи  без громадянства  відпали підстави для його подальшого перебування в Україні.
   
  Рішення  про скорочення терміну тимчасового перебування іноземця та особи без громадянства в Україні приймається органами внутрішніх справ, Державної прикордонної служби України.
   
  У порядку адміністративного покарання громадянина може бути затримано на термін не більше трьох годин з обов’язковим складанням протоколу, а у випадку вилучення паспорта громадянину видається відповідна довідка. У випадку затримання на термін понад три години про це повідомляють у відповідне посольство (консульство).

Десктоп версія